Onze Diensten


Blueguard

Onze experts houden je Microsoft IT omgeving nauwlettend in de gaten en treden proactief op bij eventuele dreigingen. Voor complexere uitdagingen bieden we gespecialiseerde consultancy en begeleiden we je door specifieke projecten, van migraties tot optimalisaties. Samen vinden we de ideale balans tussen veiligheid en productiviteit. Dit doen wij overdrie assen Identity, Devices en Data.

 • Jouw Microsoft omgeving beveiligd met niet Microsoft tooling
 • Wij bouwen door op de investering die je al gedaan hebt.
 • Jouw IT omgeving altijd up-2-date en veilig
 • Wij leveren rapportages waar je iets aan hebt.
 • 24/7 menselijk security operations center
 • Je bent klaar voor elke Audit

Consultancy & Architectuur

Wij zijn actief in verschillende werkvelden denk hierbij aan:

 • Identity & Access management
 • Werkplek design
 • Solution architectuur
 • Tenant naar tenant migraties
 • Cloud transitie en transformatie
 • Verschillende security projecten (Microsoft)

Active Directory vulnerability scan

Wij controleren onder andere op de onderstaande punten.

 • Wachtwoord beleid: Sterkte en naleving controleren.
 • Account lockout beleid: Instellingen voor vergrendeling na mislukte pogingen.
 • Gebruikers- en groepsrechten: Beoordeling van toewijzing en noodzaak.
 • Verouderde accounts: Opsporen en deactiveren.
 • Beveiligingsconfiguraties: Instellingen van beleid en services controleren.
 • Patchmanagement: Controle op ontbrekende updates en patches.
 • Replicatiebeveiliging: Veiligheid van gegevensuitwisseling tussen servers.
 • Toegangslogboeken: Monitoring van verdachte activiteiten en audits.
 • Inclusief Microsoft 365 APK

Entra ID vulnerability scan

Wij controleren onder andere op de onderstaande punten.

 • Wachtwoord beleid: Beoordeling van sterkte en implementatie.
 • Multi-factor authenticatie: Verificatie van gebruik en configuratie.
 • Gebruikersrechten: Analyse van toegangscontroles en privileges.
 • Verouderde accounts: Identificatie en beheer.
 • Incidentrespons: Evaluatie van monitoring en reactievermogen.
 • Toegangsreviews: Regelmatige controle van gebruikerstoegangen.
 • API-beveiliging: Beveiligingsbeoordeling van API-toegang.
 • Audit logs: Analyse van gebruikersactiviteiten en logbestanden.
 • Inclusief Microsoft 365 apk
Microsoft 365 APK

Microsoft 365 APK 

(12 punten controle)

De Microsoft 365 APK Dienst is een security audit voor het Microsoft 365 platform. In deze audit meten wij 12 controle punten binnen de Microsoft 365 omgeving. Wij gebruiken onze eigen APK richtlijnen welke opgesteld zijn door onze specialisten uit het veld.

Wij gebruiken dan ook een combinatie van veld expertise, markt expertise, Microsoft Best Practices en specifieke onderwerpen welke in Cybersecurity verzekeringen aangestipt worden.

Onze specialisten nemen de tijd om te onderzoeken en te begeleiden. Na het onderzoek worden alle bevindingen met jullie besproken.

Wil jij de beste inzichten en technieken van ons leren. Of wil je met ons kennis maken?