encryption

Voldoet Azure information protection aan FIPS 2

In het heel kort is het antwoord JA.

Azure Information Protection voldoet aan FIPS 140-2 wanneer de grootte van uw tenantsleutel 2048 bits is. Dit is de standaardwaarde wanneer de Azure Rights Management-service wordt geactiveerd.

Hier lees je daar meer over1


Reactie plaatsen